понеделник, 15 април 2013 г.

Доходи от имоти

Какво е доход от имот и кога го има?

Някои казват, доход има само когато даваш имота под наем и получаваш пари или някаква стока срещу това. Или когато в имота произвеждаш нещо, например пшеница и я продаваш.

Аз пък казвам - имотите винаги създават доход - и когато се използват за производство на продукция за собствена консумация, и за живеене, даже и когато един имот стои неизползван, той пак създава натурален доход за своя собственик - като му предлага подслон само за него, може веднъж в годината. Каква е цената на тази услуга? Ами  толкова колкото е  средният доход от същите по големина и качество имоти в съответния район. Например - колкото е рентата, или наемът за имот със същото качество и размери в същия район.


Т.е. даже когато живееш в даден имот, то ти получаваш услуга с цена  поне толкова колкото е наемът на същото по качество и големина жилище в съответния район. Това всъщност е и доходът от имота. Но в случая само го потребяваш тоя доход.

От тук следват интересни неща - например, че не е удачно, човек с малко доходи, да живее в скъп имот - с голям наем. Просто има загуба на доход. Да не говорим за случая, когато се държи имот заключен.Какво е особеното при имотите? Първо: Имотите са основните активи на държавата - без тях не може да се прави нищо - нито да се живее, нито да се прави бизнес.  Второ: Те са ограничени както по количество, така и по местоположение. Трето: Не може човек да си внесе от съседния град или чужбина имот. Но имотите в един район с подобна големина и подобно качество са заменяеми, и създават подобен доход, така и се оценяват.Имотите, тяхното поддържане и ролята им в икономиката
Кой трябва да създава работни места?

Няма коментари:

Публикуване на коментар