петък, 3 октомври 2014 г.

Рисковите производства и държавата

В контекста на трагичния инцидент в с. Горни Лом имам едно предложение:

В момента държавата раздава лицензи за рисковите производства и следи за правилата за безопасност на работа там. Това обаче според мен изобщо не е достатъчно.

Според мен допълнително, навсякъде в държавата където има рисково производство трябва:
  1.  Фирмата да сключва застраховка гражданска отговорност за причинени щети към трети лица. 
  2. Фирмата трябва да подпише с всеки нает работник в зависимост от риска, типов договор за обезщетение/одобрен от държавата за съответните рискови професии и производства/  за поне 50-100 хил. лева, които да се изплатят веднага след трудова злополука в зависимост от нараняването. Фирмата трябва да представи банкови гаранции за тези обезщетения и едва тогава да може да работи. Това трябва да се отнася и за миньорите да речем. За водолазите ако щете. Просто професиите трябва да се разделят по ниво на риска. Производствата - също. Колкото по-голям е риска, толкова по-голямо да бъде договореното обезщетение/държавата да определи няколко нива на риска и съответните нива на обезщетение/.
  3. При престъпна небрежност от страна на фирмата, съдът да може да постанови допълнителни обезщетения на пострадалите.
Така, мисля фирмите ще имат интерес да спазват правилата за безопасност, даже да измислят нови правила повишаващи безопасността.