понеделник, 29 юли 2013 г.

Защо наличието на адекватен данък имоти е жизненоважно за икономиката?

Накратко - когато данък имоти е прекалено нисък, ефективността на активите на държавата - имотите е много ниска. Активите стоят неизползвани и неподдържани. Превръщат се вместо в средства за производство, в средство с което да се спекулира - т.е. да се задържа, и да се чака цената да се вдигне. Така реално икономиката губи двойно, защото от една страна не се произвежда нищо в тези имоти, и от друга, защото цените на имотите се вдигат, така всичко което се произвежда в държавата също става още по-скъпо.

Нормалният данък имоти, мотивира хората да използват ефективно имотите си, държи доходите и цените на стоките и услугите в държавата в добро съотношение/не може да има скъпи имоти и в същото време - ниски доходи/. Прави така, че парите да "стигат" - както за добра инфраструктура, така и за добро качество на живота.

Нормалният данък имоти е и по-справедлив, защото облага и доходите от собственост в натура, а не само трудовите доходи и доходите в пари. Избягва се ситуацията - работещи без собственост да плащат много повече данъци, от хора с голяма собственост, т.е. с големи доходи в натура/поне колкото е средният наем на такива имоти в съответния район за година/.

Нормалният данък имоти намалява корупцията. Намалява и прането на пари. Просто защото не позволява хора с малки легални доходи да са собственици на скъпи имоти. В момента това е повсеместно - особено из държавната администрация, митничари, политици.

Данък имоти - универсално средство за ефективна икономика
Имотите, тяхното поддържане и ролята им в икономиката
Кой трябва да създава работни места?