четвъртък, 2 май 2013 г.

Данък имоти - универсално средство за ефективна икономика

Данъкът върху имотите/всички имоти, не само сградите/ е универсално средство за ефективна икономика - това всъщност е данък богатство - колкото повече човек притежава, толкова повече плаща.

Колкото е по-нисък данъкът, толкова по-високи са цените на имотите, и обратното колкото по-висок е той, толкова по-ниски са тези цени. Т.е. този данък влияе върху цените на активите  спрямо доходите на населението и тъй като всяка една стока/услуга се произвежда и продава в някакъв имот - всяка една стока/услуга калкулира в себе си цените на имотите, то данъкът влияе и върху цените на всички стоки и услуги в държавата. Влияе и върху цената на строителството и поддръжката на имотите и инфраструктурата.

Казано по друг начин - големината на данък имоти определя, дали държавата ще има ефективна и конкурентна икономика.

Влияния:
 1. от една страна -  облага доходите в натура/защото цената на имота зависи от това какво може да се произведе в него, а данъкът е процент от тази цена/,сега реално нямаме такова облагане, а тези доходи в натура не са малки. Например ако се приеме, че един имот се изплаща за 10 години, то доходът на година е 1/10 от цената на имота. Т.е. 1% данък върху пазарната цена това е всъщност 10% данък върху дохода от имот който се изплаща за 10 години. Разбира се, доходът може да се определи и като се види какъв е доходът от подобен имот в района.
 2. от друга - събират се средства за поддържане на инфраструктурата около съответния имот/собственикът е заинтересован, прави му се услуга/ - цената на инфраструктурата е пропорционална на цената на имота, също както поддържането на имота - ремонти и т.н. Това се отнася и за селските райони - когато има нормален данък и върху земите и горите - има пари за пътища и улици, даже за училища и медицински пунктове, ако не болници/просто селата имат много земеделски земи, гори, пасища в землищата си и е нормално да получават от там данъци, щото реално няма откъде другаде - имат малко къщи, и когато данъкът е само върху сградите, парите са недостатъчни за поддръжка на инфраструктурата/.
 3. от трета - така на едно място се събират собственици с едно и също материално положение - когато данъкът не е прекалено нисък. Т.е. хората започват да живеят според възможностите си/никой няма да живее в скъпо жилище без да има съответните доходи за да плаща поне данъците - така винаги хората имат пари за поддръжка, и качеството на живот е най-добро
 4. от четвърта - цените на имотите отговарят на доходите в страната - това е така, защото строителството е локален бизнес - използват се местни материали, местен труд, т.е. може да отговаря да доходите на хората, разбира се ако данъкът е нормален, ако е много нисък - цената на имотите се вдига и цената на строителството също - просто фирмите могат да правят големи печалби и започват да използват вносни материали защото е по-лесно
 5. от пета - икономиката става ефективна при нормален данък - защото имотите не са надценени и цените на стоките не калкулират надценени имоти и така да стават прекалено скъпи.
 6. нормалният данък намалява корупцията, защото прави невъзможно човек без легални доходи да живее в скъп имот.
 7. нормалният данък намалява сивата икономика, защото това е данък който не може да се скрие, отделно на хората ще им трябват легални доходи за да си плащат нормалния данък имоти.
 8. при нормалният данък имоти не може да се играе много с разходите и да се изкарва фирмата все на загуба, или не може цялата печалба да отива в офшорка. Т.е. и богатите плащат данъци. 
 9. при нормален данък имоти, не може да има струпване само в един, два града в държавата, просто защото там заради струпването на много хора и фирми, цените на имотите ще се вдигнат, ще се вдигнат и разходите по тях, от друга страна, в провинцията пък цените на имотите ще паднат, разходите там също и реално в провинцията ще стане по-предпочитано място за инвестиране. Ако това не е достатъчно, даже може данъкът де се повиши допълнително, за да се регулира броя на хората в града. И обратно в някой град в провинцията може да се намали данъка.
 10. при нормален данък имоти - има работа, най-малкото по инфраструктурата, отделно тъй като хората ще живеят според възможностите си/не задържат по-скъп имот отколкото могат да си позволят, щото трябва да му плащат нормалните данъци/, могат да поддържат имотите си -  има ремонти.. т.е. пак работа.
 11. при нормален данък имоти - има сигурност по улиците, защото общините имат пари за общинска полиция. 
 12. при нормален данък имоти - почти няма изоставени имоти, защото хората ще предпочетат или да разработят имотите или да ги продадат и другите собственици да ги поддържат. Така, по теорията за счупените прозорци.. има по-малко престъпност. 
 13. при нормален данък имоти - хората имат пари, защото парите им не отиват само за имоти. Нито да стоят в неизползвани и изоставени имоти. Имотите не са куче-касичка.
 14. при нормален данък имоти се намалява преразпределението през бюджета - чрез данък имоти всеки си плаща и за поддържането на своя квартал, град, село.. там където са му имотите. Т.е. вижда къде отиват парите му. И не да чака някой друг от другият край на България да му плати удобствата/всъщност това май не се приема като плюс, а като минус - в България всеки иска друг да му плаща за удобствата/.  
     На запад данъка върху имотите се поддържа около 1% от данъчна оценка близка до пазарната цена на такъв клас имот в съответния район. Това се равнява на 10% данък върху натуралния доход от имота за година. При положение, че имотът се изплаща за 10 години.

Защо се случи имотният балон и в Европа и САЩ, защото данък имоти според мен изостана по време на бума и вече не беше 1% от пазарната цена. Ако това беше спазено, имотният балон нямаше да се случи. Независимо от евтиното кредитиране.

Обратното, липсата на нормален данък върху имотите, е предпоставка за неефективна икономика, за голяма безработица и ниски доходи. Просто защото имотите, а това са основните активи в държавата са надценени и всичко което се произвежда в страната става неефективно, независимо от ниските доходи.

Извод: Една държава не може да просперира, ако няма нормален данък върху имотите/собствеността - изключвам няколко арабски държави с много петрол/който иска може да провери/. 


Разбира се, не е казано, че изведнъж трябва да се направи данъка нормален за да просперира държавата, може и трябва да се направи на стъпки за няколко години.

Допълнение:

Кой трябва да плаща този данък? - Всеки собственик  физическо лице, юридическо лице. Даже и държавата трябва да плаща този данък, министерствата, всички собственици.

Най-важното: По-голямата част от данъка трябва да се използва за поддържане на инфраструктурата, на удобствата в района където е съответния имот.  За да няма увеличение на данъчната тежест, трябва ДДС да се намали за компенсация.


Имотите, тяхното поддържане и ролята им в икономиката
Кой трябва да създава работни места?
Доходи от имоти

Няма коментари:

Публикуване на коментар