четвъртък, 2 май 2013 г.

Добра икономика = Спазване на правилата + Балансирани данъци

Какво значи това според мен?

Спазване на правилата -

90% от гражданите да ги спазват. Как се постига това? С логични закони, с предсказуеми решения на съдиите. С медиация - няма нужда всичко да влиза в съда. Ролята на църквата е много важна - защото най-ефективен е самоконтрола, 10те божи заповеди например вършат чудеса в тая посока. Всъщност всяка религия върши работа.

Балансирани данъци - всички видове данъци да бъдат равномерно и справедливо разпределени между всички граждани.

   1. Облагането на трудовите доходи - ДОД, осигуровки. Най-голямо облагане в момента. Кара хората да не работят, особено тези които имат възможност да получават доходи в натура.

   2. Облагане на доходите в натура/от собственост/ - тук има големи пропуски, доходите в натура не се облагат - а биха могли да се обложат с данък имоти - доходът от даден имот е толкова колкото е годишният наем от дадения имот. Просто хората са готови да дадат съответния наем, защото знаят какво ще получат насреща.  Данъкът върху доходите в натура трябва да е съизмерим с данъка върху трудовите доходи.

  3. Косвени данъци, акцизи, мита - влияят най-вече на общата данъчна тежест, ако някой получава предимно доходи в натура, той не плаща и тези данъци.

Т.е. според мен, за да имаме балансирани данъци, то облагането на трудовите и доходите от собственост трябва да са съизмерими.

Възможно ли е да съществува само правова държава?
Данък имоти - универсално средство за ефективна икономика

Няма коментари:

Публикуване на коментар